7ο Newsletter

Συμμετοχή στην 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Θ.)

Το συνέδριο είχε μεγάλη συμμετοχή από επιχειρήσεις της Ναυτιλίας, οι οποίες παρακολούθησαν την ομιλία του Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου της Κοινότητας Γνώσης, και κατά συνέπεια τους γνωστοποιήθηκαν τα ψηφιακά εργαλεία και τις υπηρεσίες της δράσης.
Η έκθεση είχε μεγάλη συμμετοχή από επιχειρήσεις, ξένους επενδυτές, μέλη άλλων επιμελητηρίων, εκθέτες, διάφορους φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας.

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ

Συμμετοχή στο 9ο Διεθνές Συνέδριο ShipIT 2023

Στo 9ο Διεθνές Συνέδριο ShipIT Conference 2023 που διεξήχθη στις 21 Σεπτεμβρίου 2023, και πραγματοποιήθηκε στο PLOES Floating Venue for Corporate & Social Events στο παλαιό Φάληρο, συμμετείχε η δράση “Κοινότητα Γνώσης και Καινοτομίας για τη Γαλάζια Οικονομία (ΚΓΚ-ΓΟ) στον Πειραιά” του Δήμου Πειραιά και του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Το ShipIT Conference 2023 απευθύνεται στη ναυτιλία, τις θαλάσσιες μεταφορές και λιμενική βιομηχανία και αναλύει τον αντίκτυπο της Ψηφιοποίησης στις λειτουργίες της Maritime, την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές καθώς και τις επιχειρηματικές επιδόσεις.

Το συνέδριο είχε μεγάλη συμμετοχή από επιχειρήσεις της Ναυτιλίας, οι οποίες παρακολούθησαν την ομιλία του Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου της Κοινότητας Γνώσης, και κατά συνέπεια τους γνωστοποιήθηκαν τα ψηφιακά εργαλεία και τις υπηρεσίες της δράσης.

Μarketplace του προγράμματος της Κοινότητας Γνώσης & Καινοτομίας του Δήμου Πειραιά

Είστε επιχείρηση του Πειραιά; Επιλέξτε την εφαρμογή που σας ενδιαφέρει για να μάθετε περισσότερα.

Η πλατφόρμα καινοτομίας (marketplace) αποτελεί βασικό πυρήνα του προγράμματος της Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας. Παρέχει εξατομικευμένη πρόσβαση στις εφαρμογές της Κοινότητας, πληροφορίες για τη λειτουργία τους καθώς και Τεχνικές Πληροφορίες που αφορούν το κάθε έργο.

Στην ενότητα του ηλεκτρονικού αποθετηρίου, μπορείτε να διαβάσετε και να κατεβάστε όλο το εκπαιδευτικό και ερευνητικό υλικό της Γαλάζιας Οικονομίας.

Πραγματοποιώντας την εγγραφή, θα σας δοθεί η δυνατότητα να προσθέσετε δικό σας εκπαιδευτικό και ερευνητικό υλικό προκειμένου να αξιολογηθεί από την ομάδα του KICS και να προστεθεί στο ηλεκτρονικό αποθετήριο.

Ε-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Απόκτησε Γνώση σε:

Μελέτες τις αγοράς                                                                           

 • Κατασκευή Ναυτιλιακού Εξοπλισμού
 • Στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη του Δήμου Πειραιά
 • The Blue Economy Report 2021
 • The Blue Economy Report 2022
 • Μελέτη για την Ανάπτυξη Ευφυούς Μοντέλου Ψηφιακής Διοίκησης Παραγωγής και Διάθεσης Προϊόντων

 

Έρευνες

 • EFTI-Ηλεκτρονικές Πληροφορίες  Εμπορευματικών Μεταφορών
 • Aνάπτυξη Συστήματος Ασύρματης Ανίχνευσης & Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων Διατήρησης της Καταναλωτικής Ασφάλειας Ευπαθών Προϊόντων
 • Ανταλλαγή Ηλεκτρονικών Επιχειρηματικών Εγγραφών
 • Μεθοδολογία Υλοποίησης Έργων Πληροφορικής
 • City Guide App
 • On Demand Πλατφόρμα Massive Open Online Courses
 • Βασικές Αρχές Διαχείρισης επιχειρηματικών Κινδύνων•    Εφαρμογή Ασφάλειας
 • Καλές Πρακτικές σε Περιοχές με Κοινή Φυσιογνωμία με την ΠΕ Πειραιά
 • Οι Επιπτώσεις της Πανδημίας Covid-19 στην Επιχειρηματική Συνεχεία και Ανθεκτικότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
 • Τα “Trends” του Λιανικού Εμπορίου
KICS Team1 Οκτωβρίου 20230 comments