Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ωφεληθούν από τις υπηρεσίες του προγράμματος, καλούνται να υποβάλουν την αίτηση για το προϊόν το οποίο ενδιαφέρονται.

Η υποβολή της αίτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους παρακάτω τρόπους:

  • Αποστολή ηλεκτρονικά του εντύπου της αίτησης μέσω e-mail: info@kics.gr
  • Κατάθεση της αίτησης ταχυδρομικώς ή ιδιοχείρως στα γραφεία (Γρηγορίου Λαμπράκη 126, Πειραιάς 185 32)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω:

 

Team KICS