Το Πανεπιστήμιο Πειραιά (ΠΑΠΕΙ) και η εταιρία Γνώση Συμβουλευτική ως ανάδοχοι αναλαμβάνουν την ανάπτυξη και τη λειτουργία της Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας στη Γαλάζια Οικονομία του Δήμου Πειραιά, στα πλαίσια του έργου «Υποστήριξη για τη δημιουργία και ανάπτυξη Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας για τη Γαλάζια Οικονομία
(ΚΓΚ-ΓΟ) στον Πειραιά», μία καινοτόμο πρωτοβουλία που θα συμβάλλει στην οργάνωση, την ανάδειξη και ενίσχυση των κλάδων της Γαλάζιας Οικονομίας.

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (ΠΑ.ΠΕΙ.) προσφέρει υψηλού επιπέδου και διεθνώς ανταγωνιστικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες, να παράγει αξιόλογο ερευνητικό έργο και να αναπτύσσει γόνιμες συνέργειες με την πραγματική οικονομία. Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου είναι:

  •  Η έντονη συνάφεια των σπουδών και της έρευνας του Πανεπιστημίου με τη Γαλάζια Οικονομία, την έρευνα, την καινοτομία και επιχειρηματικότητα.
  • Ο μεγάλος αριθμός ερευνητών, με συνάφεια προς το αντικείμενο του έργου
  • Η ύπαρξη όλων των αναγκαίων κτιριακών και τεχνολογικών υποδομών

Περισσότερα για το Πανεπιστήμιο Πειραιά, δείτε εδώ: https://www.unipi.gr/unipi/el/

 

Η εταιρία ΓΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ παρέχει ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς σχετικά με την παροχή υπηρεσιών επιχειρηματικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματικών σχεδίων σε φορείς του δημόσιου τομέα αλλά και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, καλύπτοντας όλους τους βασικούς τομείς της οικονομίας, από τη βιομηχανία και την τεχνολογία, μέχρι την ενέργεια, το περιβάλλον, τις μεταφορές, την ανάπτυξη ακίνητης
περιουσίας και την αστική ανάπτυξη εν γένει. Οι υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία καλύπτουν τις ανάγκες που προκύπτουν σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής του έργου KICs, καθώς επίσης και εξειδικευμένες ανάγκες τεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης.

Περισσότερα για την εταιρία ΓΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, δείτε εδώ: http://gnosi-consulting.gr/