Χατζόπουλος Παναγιώτης

Σύμβουλος

Ο Παναγιώτης Χατζόπουλος είναι έμπειρος σύμβουλος-μελετητής έργων πληροφορικής με εμπειρία σε τεχνικά και τεχνοοικονομικά έργα, καθώς και έργα ανάλυσης επιχειρηματικών σχεδίων. Έχει λάβει Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το ΕΜΠ (1994), ενώ στην εικοσαετή εργασιακή του εμπειρία έχει εργασθεί ως μηχανικός πληροφορικής και επικοινωνιών, υπεύθυνος διαχείρισης έργων, σύμβουλος εκπόνησης οικονομικών μελετών, καθώς και στέλεχος τεχνολογικού σχεδιασμού.