Σκλιάς Γεώργιος

Υπ. Διδάκτωρ Δημοκρίτειου Παν. Θράκης

Ο Γεώργιος Σκλιάς είναι υπεύθυνος υποστήριξης έργων στο International Service Delivery Operation Department, International Business Unit. Κατέχει διδακτορικό στα Οικονομικά από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και μεταπτυχιακό MSc στη Μηχανική για Marine Professionals από το Πανεπιστήμιο Plymouth University και στη ναυτιλία, το εμπόριο και τη χρηματοδότηση από το Cass Business School. Ακόμη έχει αναλάβει έργα με γνωστικό αντικείμενο την υποστήριξη δράσεων ανάπτυξης επιχειρηματικότητας ή / και καινοτομίας ή / και νέων τεχνολογιών. Έχει πάνω απο 2 χρόνια εμπειρία στην υποστήριξη στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.