Ραχανιώτης Νικόλαος

Επίκουρος Καθηγητής, Παν. Πειραιά

Ο Νικόλαος Ραχανιώτης κατέχει διδακτορικό στην ανάλυση προβλημάτων σχεδιασμού, οργάνωσης και ελέγχου της εφοδιαστικής Αλυσίδας παραγωγικών συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά και μεταπτυχιακό στη Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στους τομείς του Χρονικού προγραμματισμού εργασιών με μεταβαλλόμενους χρόνους εκτέλεσης, του Μαθηματικού Προγραμματισμού, του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων, των Θεμάτων Reverse Logistics και του Συστήματος Παραγωγής. Έχει συμμετάσχει σε έργα με αντικείμενα που σχετίζονται με Επιχειρηματικότητα & Στήριξη Αποφάσεων, Συστήματα Παραγωγής & Ανάπτυξη, Καινοτομία, Ανάπτυξη & Επιχειρηματικότητα ενώ ταυτόχρονα η εμπειρία του για περισσότερα από 10 χρόνια εστιάζεται σε έργα που καλύπτουν τομείς όπως την εκπόνηση μελετών οικονομικού περιβάλλοντος.