Παντελίδης Παντελής

Καθηγητής, Παν. Πειραιά

Ο Παντελής Παντελίδης είναι Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Κατέχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό στα οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Wayne State University. Η ερευνά του κυρίως εστιάζεται στην Οικονομική Θεωρία, το Διεθνές Εμπόριο και την Θεωρία Άμεσων Ξένων Επενδύσεων. Κατέχει πάνω από 10 χρόνια επαγγελματική εμπειρία σε έργα που καλύπτουν τους τομείς όπως Θέματα Διαχείρισης Προσωπικού, Κατάρτιση Στελεχών Επιχειρήσεων & Ανάπτυξη Συστημάτων Αξιολόγησης Προσωπικού, Χρηματοοικονομική Ανάλυση-Λογιστική Νεοφυών Επιχειρήσεων, Καινοτομία & Γαλάζια Οικονομία, Νεοφυή Επιχειρηματικότητα, Γαλάζια Οικονομία και Ανάπτυξη, Επιχειρηματικές συμφωνίες.