Μενύχτας Ανδρέας

Σύμβουλος

Ο Ανδρέας Μενύχτας είναι μηχανικός λογισμικού και έρευνας και έχει συμμετάσχει σε διάφορα ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα στον τομέα των Κατανεμημένων Συστημάτων, Εξυγχρονισμό Λογισμικού, Έξυπνων Πόλεων, Διαδικτύου των Πραγμάτων και eHealth. Κατέχει μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Τεχνολογικών Συστημάτων και Διδακτορικό Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η επιστημονική του εργασία επικεντρώνεται στις τεχνολογίες Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Computing), Διαχείριση Ελαστικότητας και Δεδομένων (Elasticity and Data Management), Ανάλυση και Σχεδιασμό Συστημάτων, ΙοΤ και eHealth και τα αποτελέσματα έχουν παρουσιαστεί σε περισσότερα από 70 επιστημονικά περιοδικά, σε συνέδρια και σε κεφάλαια βιβλίων.