Κυριαζής Δημοσθένης

Αν. Καθηγητής, Παν.Πειραιά

Ο Δημοσθένης Κυριαζής έχει πτυχίο στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το διατμηματικό μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών «Τεχνο-οικονομικά Συστήματα» της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Ακόμη, είναι Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών στη θεματική περιοχή των Υπηρεσιοστρεφών Αρχιτεκτονικών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε υπηρεσιοστρεφή, κατανεμημένα και ετερογενή συστήματα και σε τεχνολογίες λογισμικού και ανάλυσης δεδομένων. Έχει συμμετάσχει σε μια σειρά Ευρωπαϊκών και Ελληνικών έργων με έμφαση σε ερευνητικά θέματα αναφορικά με διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών, ανοχή σε σφάλματα, διαχείριση πόρων, μοντελοποίηση απόδοσης σε υπηρεσιοστρεφή περιβάλλοντα και εφαρμογές πολυμέσων, εικονικής πραγματικότητας, υγείας κ.α. Κατέχει πάνω απο 10 χρόνια εμπειρίας σε ερευνητικά έργα που καλύπτουν τους τομείς όπως σχεδιασμός και εφαρμογή δράσεων, ενεργειών, πολιτικών και μέτρων για την υποστήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας και διαχείριση και παρακολούθηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πληροφοριακά συστήματα.