Γεωργόπουλος Νικόλαος

Καθηγητής, Παν. Πειραιά

Ο Νικόλαος Β. Γεωργόπουλος είναι αριστούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κατέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, από το Πανεπιστήμιο του Birmingham (ΜΒΑ) και από το London School of Economics και διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Στρατηγική των Επιχειρήσεων, στα Πληροφοριακά Συστήματα, στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και στη Διαχείριση Γνώσης. Κατέχει πάνω απο 10 χρόνια εμπειρίας σε έργα που καλύπτουν τους τομείς όπως Επιχειρησιακός, Οργανωτικός, Τεχνολογικός & Λειτουργικός Σχεδιασμός και Ανασχεδιασμός.