Γαλανός Γεώργιος

Επίκουρος Καθηγητής, Παν. Πειραιά

Ο Γεώργιος Γαλανός κατέχει προπτυχιακό Οικονομικής Επιστήμης, μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Τουρισμού και διδακτορικό στα Διεθνή Οικονομικά και Τουριστική Ανταγωνιστικότητα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στους τομείς Οικονομική Πολιτική, Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική, Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Τουριστική ανάπτυξη, Εκπόνηση στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων. Ακόμη, έχει περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρίας σε έργα που καλύπτουν τους τομείς, σχεδιασμός και εφαρμογή δράσεων, ενεργειών, πολιτικών και μέτρων για την υποστήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, διαχείριση και παρακολούθηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων επιχειρησιακού σχεδιασμού φορέων δημοσίου ή ιδιωτικών φορέων, αξιολόγηση οικονομικής λειτουργίας φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικών φορέων, ανάπτυξη και υποστήριξη δομών και κέντρων στήριξης επιχειρηματικότητας και παρατηρητηρίων επιχειρηματικότητας έρευνα και ανάλυση οικονομικών ή/και τεχνολογικών και λοιπών στοιχείων του επιχειρηματικού /παραγωγικού περιβάλλοντος.