Δρες Δημήτρης

Σύμβουλος

Ο Δημήτριος Δρες είναι σύμβουλος πληροφορικής και αναλυτής συστημάτων πληροφορικής με δεκαπενταετή εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχα έργα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Έχει λάβει Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το ΕΜΠ (1996), καθώς και Διδακτορικό Δίπλωμα σε θέματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών από το ΕΜΠ (2001). Ο Δρ. Δρες έχει εργασθεί σε έργα πληροφορικής και επικοινωνιών ως τεχνικός υπεύθυνος και σύμβουλος πληροφορικής με αντικείμενο τη σχεδίαση και ανάπτυξη πληροφορικών συστημάτων, διαδικτυακών εφαρμογών και λογισμικού, καθώς και τη διαχείριση συστημάτων βάσεων δεδομένων σε περιβάλλον διακομιστών και δικτυακού νέφους.