Δρακούλης Δημήτρης

Σύμβουλος

Ο Δημήτριος Δρακούλης είναι σύμβουλος σε θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών, έχοντας λάβει Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το ΕΜΠ (1997), καθώς και Διδακτορικό Δίπλωμα από τον Τομέα Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΜΠ (2001). Ο Δρ. Δρακούλης έχει δεκαπενταετή εμπειρία σε πλήθος ερευνητικών και εμπορικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε θέσεις τεχνικού διευθυντή και συμβούλου σε θέματα σχεδίασης και υλοποίησης συστημάτων πληροφορικής. Το πεδίο εξειδίκευσης και η εργασιακή εμπειρία του αφορούν στη σχεδίαση, ανάπτυξη, έλεγχο, λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων, σύγχρονων διαδικτυακών εφαρμογών και εξειδικευμένου λογισμικού, καθώς και σχεσιακών ή μη-σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Κατέχει πάνω απο 5 χρόνια εμπειρίας σε έργα που καλύπτουν τους τομείς όπως Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Διαχείριση Διαδυκτιακών Εφαρμογών & Πληροφοριακών Συστημάτων.