Δουληγέρης Χρήστος

Καθηγητής, Παν. Πειραιά

Ο Χρήστος Δουληγέρης κατέχει Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το ΕΜΠ και MS, MPhil και PhD από το Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης, ΗΠΑ. Κατείχε τη θέση του Αναπληρωτή Καθηγητή στο University of Miami, ΗΠΑ. Είναι τώρα καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ο Δουληγέρης έχει συμμετάσχει σε πληθώρα ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων. Έχει λάβει μέρος σε πλήθος διεθνών διαγωνισμών ως πρόεδρος ή μέλος επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης, και παραλαβής. Το ερευνητικό του έργο εστιάζει στα δίκτυα υπολογιστών με έμφαση στην ασφάλεια, τα πρωτόκολλα και τις εφαρμογές τους – γεωργία ακριβείας, ηλεκτρονική υγεία, διαδίκτυο των πραγμάτων. Επίσης, επικεντρώνεται στη μελέτη των δυνατοτήτων των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Κατέχει πάνω απο 5 χρόνια εμπειρίας σε έργα που καλύπτουν τους τομείς όπως Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Διαχείριση Διαδυκτιακών Εφαρμογών & Πληροφοριακών Συστημάτων.