Ανάρτηση Προσκλήσεων Συμμετοχής

Το έργο «Υποστήριξη για τη δημιουργία και ανάπτυξη Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας για τη Γαλάζια Οικονομία (ΚΓΚ – ΓΟ) στον Πειραιά» αποσκοπεί στη σύνδεση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή με τους ερευνητικούς φορείς, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης για την παραγωγή και διάχυση της καινοτομίας στην οικονομία.

Για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ωφεληθούν από τις υπηρεσίες του, καλούνται να υποβάλουν την αίτηση για το προϊόν το οποίο ενδιαφέρονται.

Στη σελίδα Προσκλήσεις Συμμετοχής, μπορείτε να κατεβάσετε τις αιτήσεις καθώς και να ενημερωθείτε για τους τρόπους συμπλήρωσης και αποστολής τους.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω email στο info@kics.gr ή τηλεφωνικά στο 210 41 42 490.