Δελτίο Τύπου- Workshop Πιλοτικής Εφαρμογής στο MS CELESTYAL OLYMPIA

«Ανάπτυξη εφαρμογής με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της επιχειρηματικής επίγνωσης επί επιβατικών πλοίων»

Στα πλαίσια του παραγόμενου προϊόντος του έργου «Εφαρμογή για την ενίσχυση της ασφάλειας και της επιχειρησιακής επίγνωσης επί των επιβατηγών πλοίων όπως τα κρουαζιερόπλοια», πραγματοποιήθηκε το workshop την Παρασκευή στις 10 Μαρτίου 2023 και ώρα έναρξης 09:30 στο MS CELESTYAL OLYMPIA, κρουαζιερόπλοιο της εταιρείας στην περιοχή του Λαυρίου.

Σκοπός του workshop ήταν η πιλοτική εφαρμογή του προϊόντος σε πραγματικές συνθήκες, και η αξιολόγησή του όχι μόνο από την ομάδα του Έργου αλλά από τους πραγματικούς επαγγελματίες του Κλάδου. Η Κοινότητα Γνώσης και Καινοτομίας σχεδίασαν σε συνεργασία με την Celestyal  Cruises το συγκεκριμένο workshop, κατά το οποίο μέλη της ομάδας έργου και Στελέχη της Εταιρείας, εκτέλεσαν δοκιμές του συστήματος με σκοπό τη λήψη της απαραίτητης ανατροφοδότησης για την βελτιστοποίηση του συστήματος.

Το συνολικό σύστημα του προϊόντος αυτού αποτελείται από την εφαρμογή των χρηστών επιβατών σε μορφή εφαρμογής για κινητές συσκευές (smart phones) και την εφαρμογή διαχείρισης που θα χρησιμοποιεί ο πλοίαρχος και οι αξιωματικοί υπεύθυνοι για την ασφάλεια των πλοίων.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν 18 άτομα της ομάδας εργασίας του Πανεπιστήμιου Πειραιώς και 30 μέλη του πληρώματος και στελέχη της CELESTYAL CRUISES.

Η εγκατάσταση του συστήματος, με την συμμετοχή των στελεχών της εταιρείας είχε διάρκεια περίπου μίας ώρας. Ακολούθησαν δοκιμές άλλης μίας ώρας από την ομάδα 18 ατόμων του Πανεπιστημίου Πειραιά που συμμετείχε στο workshop, ώστε να γίνουν οι κατάλληλες παραμετροποιήσεις.

Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση στα στελέχη της εταιρείας και ακολούθησαν οι δοκιμές του συστήματος. Έπειτα, έγινε συζήτηση σχετικά με την δοκιμή και την αξιολόγηση του έργου, καθώς και συνέντευξη του κύριου Γκάζικα, Αρχιπλοίαρχου της εταιρείας.

Μελλοντική επιδίωξη του έργου είναι η συνεργασία με την CELESTYAL CRUISES ώστε να εφαρμοστεί καθολικά σε όλο το MS CELESTYAL OLYMPIA το προϊόν, και να υπάρχει ολοκληρωμένη πιλοτική εφαρμογή, απαραίτητη για την ανάπτυξη και χρήση του στους φορείς της ναυτιλίας.

Το σύστημα αξιολογήθηκε θετικά από το πλήρωμα του πλοίου και τα στελέχη της εταιρείας, και έγιναν οι κατάλληλες επισημάνσεις για τις τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές καταστάσεις (πχ δυνατότητα άμεσης επισήμανσης από μέλη του πληρώματος σημείων μη προσβάσιμων λόγω πυρκαγιάς ή απενεργοποίησης της επισήμανσης, πέρα από το κεντρικό σύστημα ελέγχου.). Ιδιαίτερα θετικές υπήρξαν και οι εντυπώσεις του Αρχιπλοιάρχου της εταιρείας κυρίου Γκάζικα, βάσει της συνέντευξής του. Το σύνολο των παρατηρήσεων και των δεδομένων βρίσκονται υπό επεξεργασία από την ομάδα υλοποίησης του έργου, και θα παρατεθούν σε επόμενο χρόνο.