Ζλατίνη Κωνσταντίνα

Σύμβουλος

Η Κωνσταντίνα Ζλατίνη είναι Οικονομολόγος κάτοχος προπτυχιακού διπλώματος στα Οικονομικά με ειδικότητα στην Οικονομική Ανάλυση και μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στους τομείς της Οικονομικής Εργασίας με την τρέχουσα μελέτη του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού και της Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας ιδιωτικών έργων. Κατέχει πάνω απο 2 χρόνια εμπειρίας στον τομέα υποστήριξη, παρακολούθηση ή / και έλεγχο δράσεων υποστήριξης επιχειρήσεων (π.χ. κρατικών ενισχύσεων).