Μανάσης Ιωάννης

Διαχείριση Έργων
Ο Μανάσης Ιωάννης κατέχει μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έχει εμπειρία πάνω απο 10 χρόνια σε ένα μεγάλο αριθμό έργων, κυρίως ως Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου. Οι τομείς στους οποίους καλύπτει η εμπειρία του υποψηφίου είναι κυρίως η Διαχείριση έργων. Τέλος, έχει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Μανάσης Ιωάννης