Ρουκανάς Σπυρίδων

Αν. Καθηγητής, Παν.Πειραιά

Ο Σπυρίδων Ρουκανάς κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στην Ανάλυση της εφοδιαστικής αλυσίδας παραγωγικών συστημάτων από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και μεταπτυχιακό στην Στατιστική και Επιχειρηματική έρευνα από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η μελέτη της ∆ιεθνούς Πολιτικής Οικονοµίας και της οικονομικής ανάπτυξης στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Ανατολικής Μεσογείου και στις αναδυόμενες οικονοµίες, καθώς και οι σχέσεις τους µε την ΕΕ. Παράλληλα, μελετά τις επιδράσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης στο σύγχρονο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Κατέχει πάνω απο 10 χρόνια εμπειρίας σε έργα που καλύπτουν τους τομείς όπως εκπόνηση ή/και παρακολούθηση υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδίων και σχεδίων καινοτομίας.