Μουλός Βρεττός

Σύμβουλος

Ο Μουλός Βρεττός ειναι τεχνικός συντονιστής του Ινστιτούτου Επικοινωνιών και Συστημάτων Υπολογιστών. Κατέχει Διδακτορικό στον τομέα Cloud Security Architectures for Big Data και Μεταπτυχιακό στα τεχνικά συστήματα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κατέχει πάνω απο 5 χρόνια εμπειρίας σε έργα που καλύπτουν τους τομείς όπως σχεδιασμός, ανάπτυξη και διαχείριση βάσεων δεδομένων.