ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το Πανεπιστήμιο Πειραιά (ΠΑΠΕΙ) και η εταιρία Γνώση Συμβουλευτική ως ανάδοχοι αναλαμβάνουν την ανάπτυξη και τη λειτουργία της Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας στη Γαλάζια Οικονομία του Δήμου Πειραιά, στα πλαίσια του έργου «Υποστήριξη για τη δημιουργία και ανάπτυξη Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας για τη Γαλάζια  Οικονομία (ΚΓΚ-ΓΟ) στον Πειραιά», μία καινοτόμο πρωτοβουλία που θα συμβάλλει στην οργάνωση, την ανάδειξη και ενίσχυση  των κλάδων της Γαλάζιας Οικονομίας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ