Χονδροκούκης Γρηγόρης

Καθηγητής, Παν. Πειραιά

Ο Γρηγόριος Χονδροκούκης σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς, Μεταπτυχιακό στη Πληροφορική στο Birkbeck College London University και Διδακτορικό Δίπλωμα στο Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Ομαδικών Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων για μικρές ομάδες του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων ως επιστημονικός υπεύθυνος ή ερευνητής στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και διαχείριση βάσεων δεδομένων. Το ερευνητικό του ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα αντικείμενα Πληροφοριακά Συστήματα, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Ασφάλεια Δεδομένων, Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, Έμπειρα Συστήματα κ.ά όπου κατέχει πάνω απο 10 χρόνια επαγγελματική εμπειρία.