Υπεύθυνος Έργου

Γαλανός Γεώργιος

Επίκουρος Καθηγητής, Παν.Πειραιά

Σύμβουλοι - Μελετητές

Μανάσης Ιωάννης

Project Manager

ΔΕΙΤΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ραχανιώτης Νικόλαος

Επίκουρος Καθηγητής, Παν. Πειραιά

ΔΕΙΤΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Αγκυρόπουλος Χάρης

Λέκτορας Παν. Πειραιά

ΔΕΙΤΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ρουκανάς Σπυρίδων,

Αν. Καθηγητής, Παν. Πειραιά

ΔΕΙΤΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γεωργόπουλος Νικόλαος

Καθηγητής, Παν. Πειραιά

ΔΕΙΤΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Κότιος Δημήτριος

Υπ. Διδάκτωρ, Παν. Πειραιά

ΔΕΙΤΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Σύμβουλοι - Πληροφορικής

Μουλός Βρεττός

Σύμβουλος

ΔΕΙΤΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Μενύχτας Ανδρέας

Σύμβουλος

ΔΕΙΤΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Κοπανάκη Ευαγγελία

Επίκουρος Καθηγήτρια

ΔΕΙΤΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Δρακούλης Δημήτρης

Σύμβουλος

ΔΕΙΤΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Υποστηρικτικά Στελέχη

Ζλατίνη Κωνσταντίνα

Σύμβουλος

ΔΕΙΤΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Εμπειρογνώμονες - Μέντορες

Κότιος Άγγελος

Πρύτανης Πανεπιστημίου Πειραιώς

ΔΕΙΤΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Παντελίδης Παντελής

Καθηγητής, Παν. Πειραιά

ΔΕΙΤΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Κυριαζής Δημοσθένης

Αναπληρωτής Καθηγητής, Παν. Πειραιά

ΔΕΙΤΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Χονδροκούκης Γρηγόρης

Καθηγητής, Παν. Πειραιά

ΔΕΙΤΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Επιπρόσθετα Μέλη - Ομάδες Έργου

Σύμβουλοι - Μελετητές

Βελτσίστας Παναγιώτης

Σύμβουλος

ΔΕΙΤΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Χατζόπουλος Παναγιώτης

Σύμβουλος

ΔΕΙΤΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Δρες Δημήτρης

Σύμβουλος

ΔΕΙΤΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Δασακλής Θωμάς

Επίκουρος Καθηγητής

ΔΕΙΤΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Δουληγέρης Χρήστος

Καθηγητής, Παν. Πειραιά

ΔΕΙΤΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Κοτζανικολάου Παναγιώτης

Αναπληρωτής Καθηγητής Παν. Πειραιά

ΔΕΙΤΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Πατσάκης Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής, Καθηγητής Παν. Πειραιά

ΔΕΙΤΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Πρέτζα Ανδριάνα

Καθηγήτρια, Παν.Πειραιά

ΔΕΙΤΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Υποστηρικτικά Στελέχη - Γραμματειακή Υποστήριξη

Σκλιάς Γεώργιος

Υπ. Διδάκτρωρ Δημοκρίτειου Παν. Θράκης

ΔΕΙΤΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ