Υπεύθυνος Έργου

Γαλανός Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Παν.Πειραιά

Ο Γεώργιος Γαλανός κατέχει προπτυχιακό Οικονομικής Επιστήμης, μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Τουρισμού και διδακτορικό στα Διεθνή Οικονομικά και Τουριστική Ανταγωνιστικότητα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στους τομείς Οικονομική Πολιτική, Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική, Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Τουριστική ανάπτυξη, Εκπόνηση στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων. Ακόμη, έχει περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρίας σε έργα που καλύπτουν τους τομείς, σχεδιασμός και εφαρμογή δράσεων, ενεργειών, πολιτικών και μέτρων για την υποστήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, διαχείριση και παρακολούθηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων επιχειρησιακού σχεδιασμού φορέων δημοσίου ή ιδιωτικών φορέων, αξιολόγηση οικονομικής λειτουργίας φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικών φορέων, ανάπτυξη και υποστήριξη δομών και κέντρων στήριξης επιχειρηματικότητας και παρατηρητηρίων επιχειρηματικότητας έρευνα και ανάλυση οικονομικών ή/και τεχνολογικών και λοιπών στοιχείων του επιχειρηματικού /παραγωγικού περιβάλλοντος.

Σύμβουλοι - Μελετητές

Μανάσης Ιωάννης, Project Manager

Ο Μανάσης Ιωάννης κατέχει μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έχει εμπειρία πάνω απο 10 χρόνια σε ένα μεγάλο αριθμό έργων, κυρίως ως Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου. Οι τομείς στους οποίους καλύπτει η εμπειρία του υποψηφίου είναι κυρίως η Διαχείριση έργων.

Ραχανιώτης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής Παν. Πειραιά

Ο Νικόλαος Ραχανιώτης κατέχει διδακτορικό στην ανάλυση προβλημάτων σχεδιασμού, οργάνωσης και ελέγχου της εφοδιαστικής Αλυσίδας παραγωγικών συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά και μεταπτυχιακό στη Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στους τομείς του Χρονικού προγραμματισμού εργασιών με μεταβαλλόμενους χρόνους εκτέλεσης, του Μαθηματικού Προγραμματισμού, του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων, των Θεμάτων Reverse Logistics και του Συστήματος Παραγωγής. Έχει συμμετάσχει σε έργα με αντικείμενα που σχετίζονται με Επιχειρηματικότητα & Στήριξη Αποφάσεων, Συστήματα Παραγωγής & Ανάπτυξη, Καινοτομία, Ανάπτυξη & Επιχειρηματικότητα ενώ ταυτόχρονα η εμπειρία του για περισσότερα από 10 χρόνια εστιάζεται σε έργα που καλύπτουν τομείς όπως την εκπόνηση μελετών οικονομικού περιβάλλοντος.

Αγκυρόπουλος Χάρης, Λέκτορας Παν. Πειραιά

Ο Δρ. Χάρης Αγκυρόπουλος είναι λέκτορας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και μεταδιδακτορικός υπότροφος στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά. Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στα Οικονομικά και μεταπτυχιακό τίτλο στην Εφαρμοσμένη Στατιστική από το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στους τομείς της Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας, της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης, του Τουρισμού κ.ά. Οι τρέχουσες ερευνητικές του μελέτες περιλαμβάνουν τεχνικές μηχανής μάθησης στην ανάλυση παλινδρόμησης για χρονοσειρές. Έχει περισσότερα 10 χρόνια εμπειρίας σε έργα που καλύπτουν τομείς όπως επεξεργασία και ανάλυση μακροοικονομικών ή/και μικροοικονομικών δεδομένων.

Ρουκανάς Σπυρίδων, Αν. Καθηγητής Παν. Πειραιά

Ο Σπυρίδων Ρουκανάς κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στην Ανάλυση της εφοδιαστικής αλυσίδας παραγωγικών συστημάτων από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και μεταπτυχιακό στην Στατιστική και Επιχειρηματική έρευνα από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η μελέτη της ∆ιεθνούς Πολιτικής Οικονοµίας και της οικονομικής ανάπτυξης στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Ανατολικής Μεσογείου και στις αναδυόμενες οικονοµίες, καθώς και οι σχέσεις τους µε την ΕΕ. Παράλληλα, μελετά τις επιδράσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης στο σύγχρονο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Κατέχει πάνω απο 10 χρόνια εμπειρίας σε έργα που καλύπτουν τους τομείς όπως εκπόνηση ή/και παρακολούθηση υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδίων και σχεδίων καινοτομίας.

Γεωργόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής Παν. Πειραιά

Ο Νικόλαος Β. Γεωργόπουλος είναι αριστούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κατέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, από το Πανεπιστήμιο του Birmingham (ΜΒΑ) και από το London School of Economics και διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Στρατηγική των Επιχειρήσεων, στα Πληροφοριακά Συστήματα, στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και στη Διαχείριση Γνώσης. Κατέχει πάνω απο 10 χρόνια εμπειρίας σε έργα που καλύπτουν τους τομείς όπως Επιχειρησιακός, Οργανωτικός, Τεχνολογικός & Λειτουργικός Σχεδιασμός και Ανασχεδιασμός.

Κότιος Δημήτριος, Υπ. Διδάκτωρ Παν. Πειραιά

Ο Δημήτρης Κότιος σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στη συνέχεια, απέκτησε το μεταπτυχιακό του τίτλο (MBA) στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, όπου εγγράφηκε ως Υποψήφιος Διδάκτορας στο τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, μελετώντας το ρόλο της αναλυτικής Μεγάλων Δεδομένων (Big Data) στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων των οργανισμών του χρηματοοικονομικού τομέα. Από το 2014 εργάζεται ως οικονομολόγος και συνεργάζεται με πλήθος συμβουλευτικών εταιριών, ερευνητικών κέντρων και δημοσίων οργανισμών, ολοκληρώνοντας ένα πλήθος έργων σχετικών με την ανάλυση δεδομένων, την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, την εκπόνηση μακροοικονομικών ερευνών και τον ανασχεδιασμό επιχειρηματικών διαδικασιών.

Σύμβουλοι - Πληροφορικής

Μούλος Βρεττός, Σύμβουλος

Ο Μουλός Βρεττός ειναι τεχνικός συντονιστής του Ινστιτούτου Επικοινωνιών και Συστημάτων Υπολογιστών. Κατέχει Διδακτορικό στον τομέα Cloud Security Architectures for Big Data και Μεταπτυχιακό στα τεχνικά συστήματα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κατέχει πάνω απο 5 χρόνια εμπειρίας σε έργα που καλύπτουν τους τομείς όπως σχεδιασμός, ανάπτυξη και διαχείριση βάσεων δεδομένων.

Μενύχτας Ανδρέας, Σύμβουλος

Ο Ανδρέας Μενύχτας είναι μηχανικός λογισμικού και έρευνας και έχει συμμετάσχει σε διάφορα ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα στον τομέα των Κατανεμημένων Συστημάτων, Εξυγχρονισμό Λογισμικού, Έξυπνων Πόλεων, Διαδικτύου των Πραγμάτων και eHealth. Κατέχει μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Τεχνολογικών Συστημάτων και Διδακτορικό Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η επιστημονική του εργασία επικεντρώνεται στις τεχνολογίες Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Computing), Διαχείριση Ελαστικότητας και Δεδομένων (Elasticity and Data Management), Ανάλυση και Σχεδιασμό Συστημάτων, ΙοΤ και eHealth και τα αποτελέσματα έχουν παρουσιαστεί σε περισσότερα από 70 επιστημονικά περιοδικά, σε συνέδρια και σε κεφάλαια βιβλίων.

Κοπανάκη Ευαγγελία, Επίκουρος Καθηγήτρια

Η Ευαγγελία Κοπανάκη κατέχει πτυχίο στα Μαθηματικά και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Πληροφορική από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στο αντικείμενο των Διεπιχειρησιακών Πληροφοριακών Συστημάτων και της Επιχειρηματικής Ευελιξίας, από το τμήμα Management, Information Systems and Innovation Group του London School of Economics and Political Science. Για περισσότερα από τρία χρόνια, εργάστηκε ως ερευνήτρια στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου συμμετείχε σε συν-χρηματοδοτούμενα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα Πληροφορικής. Επίσης, έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα ως αναλύτρια-προγραμματίστρια. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στους τομείς της διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας, των διεπιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων και του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Κατέχει πάνω απο 5 χρόνια εμπειρίας σε έργα που καλύπτουν τους τομείς όπως Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Διαχείριση Διαδυκτιακών Εφαρμογών & Πληροφοριακών Συστημάτων.

Δρακούλης Δημήτρης, Σύμβουλος

Ο Δημήτριος Δρακούλης είναι σύμβουλος σε θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών, έχοντας λάβει Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το ΕΜΠ (1997), καθώς και Διδακτορικό Δίπλωμα από τον Τομέα Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΜΠ (2001). Ο Δρ. Δρακούλης έχει δεκαπενταετή εμπειρία σε πλήθος ερευνητικών και εμπορικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε θέσεις τεχνικού διευθυντή και συμβούλου σε θέματα σχεδίασης και υλοποίησης συστημάτων πληροφορικής. Το πεδίο εξειδίκευσης και η εργασιακή εμπειρία του αφορούν στη σχεδίαση, ανάπτυξη, έλεγχο, λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων, σύγχρονων διαδικτυακών εφαρμογών και εξειδικευμένου λογισμικού, καθώς και σχεσιακών ή μη-σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Κατέχει πάνω απο 5 χρόνια εμπειρίας σε έργα που καλύπτουν τους τομείς όπως Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Διαχείριση Διαδυκτιακών Εφαρμογών & Πληροφοριακών Συστημάτων.

Υποστηρικτικά Στελέχη

Ζλατίνη Κωνσταντίνα, Σύμβουλος

Η Κωνσταντίνα Ζλατίνη είναι Οικονομολόγος κάτοχος προπτυχιακού διπλώματος στα Οικονομικά με ειδικότητα στην Οικονομική Ανάλυση και μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στους τομείς της Οικονομικής Εργασίας με την τρέχουσα μελέτη του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού και της Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας ιδιωτικών έργων. Κατέχει πάνω απο 2 χρόνια εμπειρίας στον τομέα υποστήριξη, παρακολούθηση ή / και έλεγχο δράσεων υποστήριξης επιχειρήσεων (π.χ. κρατικών ενισχύσεων).

Εμπειρογνώμονες - Μέντορες

Κότιος Άγγελος, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πειραιώς

Ο Άγγελος Κότιος είναι Πρύτανης Πανεπιστημίου Πειραιώς. Κατέχει διδακτορικό στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Tubingen της Γερμανίας και μεταπτυχιακό στην Οικονομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Τύμπινγκεν. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την οικονομική κρίση, την διεθνή εμπορική πολιτική, την διεθνή νομισματική πολιτική, την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την αναπτυξιακή πολιτική. Κατέχει πάνω απο 10 χρόνια εμπειρίας σε έργα που καλύπτουν τους τομείς όπως Γαλάζια Οικονομία και Ανάπτυξη, Νεοφυή επιχειρηματικότητα, Καινοτομία & Γαλάζια Οικονομία, Θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομική Ανάλυση-Λογιστική Νεοφυών Επιχειρήσεων, Επιχειρηματικές συμφωνίες και Θέματα διαχείρισης προσωπικού, κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων και ανάπτυξη συστημάτων αξιολόγησης προσωπικού.

Παντελίδης Παντελής, Καθηγητής Παν. Πειραιά

Ο Παντελής Παντελίδης είναι Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Κατέχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό στα οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Wayne State University. Η ερευνά του κυρίως εστιάζεται στην Οικονομική Θεωρία, το Διεθνές Εμπόριο και την Θεωρία Άμεσων Ξένων Επενδύσεων. Κατέχει πάνω από 10 χρόνια επαγγελματική εμπειρία σε έργα που καλύπτουν τους τομείς όπως Θέματα Διαχείρισης Προσωπικού, Κατάρτιση Στελεχών Επιχειρήσεων & Ανάπτυξη Συστημάτων Αξιολόγησης Προσωπικού, Χρηματοοικονομική Ανάλυση-Λογιστική Νεοφυών Επιχειρήσεων, Καινοτομία & Γαλάζια Οικονομία, Νεοφυή Επιχειρηματικότητα, Γαλάζια Οικονομία και Ανάπτυξη, Επιχειρηματικές συμφωνίες.

Κυριαζής Δήμος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παν. Πειραιά

Ο Δημοσθένης Κυριαζής έχει πτυχίο στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το διατμηματικό μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών «Τεχνο-οικονομικά Συστήματα» της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Ακόμη, είναι Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών στη θεματική περιοχή των Υπηρεσιοστρεφών Αρχιτεκτονικών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε υπηρεσιοστρεφή, κατανεμημένα και ετερογενή συστήματα και σε τεχνολογίες λογισμικού και ανάλυσης δεδομένων. Έχει συμμετάσχει σε μια σειρά Ευρωπαϊκών και Ελληνικών έργων με έμφαση σε ερευνητικά θέματα αναφορικά με διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών, ανοχή σε σφάλματα, διαχείριση πόρων, μοντελοποίηση απόδοσης σε υπηρεσιοστρεφή περιβάλλοντα και εφαρμογές πολυμέσων, εικονικής πραγματικότητας, υγείας κ.α. Κατέχει πάνω απο 10 χρόνια εμπειρίας σε ερευνητικά έργα που καλύπτουν τους τομείς όπως σχεδιασμός και εφαρμογή δράσεων, ενεργειών, πολιτικών και μέτρων για την υποστήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας και διαχείριση και παρακολούθηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πληροφοριακά συστήματα.

Χονδροκούκης Γρηγόρης, Καθηγητής Παν. Πειραιά

Ο Γρηγόριος Χονδροκούκης σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς, Μεταπτυχιακό στη Πληροφορική στο Birkbeck College London University και Διδακτορικό Δίπλωμα στο Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Ομαδικών Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων για μικρές ομάδες του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων ως επιστημονικός υπεύθυνος ή ερευνητής στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και διαχείριση βάσεων δεδομένων. Το ερευνητικό του ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα αντικείμενα Πληροφοριακά Συστήματα, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Ασφάλεια Δεδομένων, Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, Έμπειρα Συστήματα κ.ά όπου κατέχει πάνω απο 10 χρόνια επαγγελματική εμπειρία.

Επιπρόσθετα Μέλη - Ομάδες Έργου

Σύμβουλοι - Μελετητές

Βελτσίστας Παναγιώτης, Σύμβουλος

Ο Παναγιώτης Βελτσίστας είναι σύμβουλος-μελετητής τεχνικών έργων πληροφορικής, επικοινωνιών και πληροφοριακών συστημάτων. Έχει λάβει Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το ΕΜΠ (2006) και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Telecom ParisTech Γαλλίας (2008). Έχει δεκαετή εργασιακή εμπειρία σε έργα πληροφορικής και συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέσεις υπευθύνου διαχείρισης έργων, συμβούλου φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, μελετητή για την εκπόνηση και παρακολούθηση επιχειρηματικών σχεδίων, καθώς και υπευθύνου επιχειρησιακού-οργανωτικού σχεδιασμού.

Χατζόπουλος Παναγιώτης, Σύμβουλος

Ο Παναγιώτης Χατζόπουλος είναι έμπειρος σύμβουλος-μελετητής έργων πληροφορικής με εμπειρία σε τεχνικά και τεχνοοικονομικά έργα, καθώς και έργα ανάλυσης επιχειρηματικών σχεδίων. Έχει λάβει Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το ΕΜΠ (1994), ενώ στην εικοσαετή εργασιακή του εμπειρία έχει εργασθεί ως μηχανικός πληροφορικής και επικοινωνιών, υπεύθυνος διαχείρισης έργων, σύμβουλος εκπόνησης οικονομικών μελετών, καθώς και στέλεχος τεχνολογικού σχεδιασμού.

Δρες Δημήτρης, Σύμβουλος

Ο Δημήτριος Δρες είναι σύμβουλος πληροφορικής και αναλυτής συστημάτων πληροφορικής με δεκαπενταετή εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχα έργα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Έχει λάβει Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το ΕΜΠ (1996), καθώς και Διδακτορικό Δίπλωμα σε θέματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών από το ΕΜΠ (2001). Ο Δρ. Δρες έχει εργασθεί σε έργα πληροφορικής και επικοινωνιών ως τεχνικός υπεύθυνος και σύμβουλος πληροφορικής με αντικείμενο τη σχεδίαση και ανάπτυξη πληροφορικών συστημάτων, διαδικτυακών εφαρμογών και λογισμικού, καθώς και τη διαχείριση συστημάτων βάσεων δεδομένων σε περιβάλλον διακομιστών και δικτυακού νέφους.

Δασακλής Θωμάς, Επίκουρος Καθηγητής

Ο Δασακλής Θωμάς είναι επίκουρος Καθηγητής Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Κατέχει διδακτορικό στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και μεταπτυχιακό στο τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ακόμη, έχει αρκετές δημοσιεύσεις σε άρθρα και περιοδικά και έχει συμμετάσχει ως μέλος ερευνητικής ομάδας σε 12 ερευνητικά προγράμματα. Διαθέτει πάνω απο 5 χρόνια εμπειρία στον τομέα Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων.

Δουληγέρης Χρήστος, Καθηγητής Παν. Πειραιά

Ο Χρήστος Δουληγέρης κατέχει Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το ΕΜΠ και MS, MPhil και PhD από το Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης, ΗΠΑ. Κατείχε τη θέση του Αναπληρωτή Καθηγητή στο University of Miami, ΗΠΑ. Είναι τώρα καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ο Δουληγέρης έχει συμμετάσχει σε πληθώρα ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων. Έχει λάβει μέρος σε πλήθος διεθνών διαγωνισμών ως πρόεδρος ή μέλος επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης, και παραλαβής. Το ερευνητικό του έργο εστιάζει στα δίκτυα υπολογιστών με έμφαση στην ασφάλεια, τα πρωτόκολλα και τις εφαρμογές τους – γεωργία ακριβείας, ηλεκτρονική υγεία, διαδίκτυο των πραγμάτων. Επίσης, επικεντρώνεται στη μελέτη των δυνατοτήτων των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Κατέχει πάνω απο 5 χρόνια εμπειρίας σε έργα που καλύπτουν τους τομείς όπως Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Διαχείριση Διαδυκτιακών Εφαρμογών & Πληροφοριακών Συστημάτων.

Κοτζανικολάου Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Παν. Πειραιά

Ο Κοτζανικολάου Παναγιώτης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και διευθυντής του Εργαστηρίου Ασφάλειας του Τμήματος. Κατέχει πτυχίο Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και διδακτορικό δίπλωμα στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων. Έχει συμμετάσχει σε έργα έρευνας και ανάπτυξης και σε μελέτες στη θεματική περιοχή της Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, για φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 70 ερευνητικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και βιβλία στο χώρο της ασφάλειας και ιδιωτικότητας. Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής (ΕΠΥ). Διαθέτει πάνω απο 5 χρόνια εμπειρία στον τομέα Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων.

Πατσάκης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παν. Πειραιά

Ο Κωνσταντίνος Πατσάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Κατέχει πτυχίο Μαθηματικών από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακό στην ασφάλεια πληροφοριών από το Royal Holloway, University of London και διδακτορικό δίπλωμα στην ασφάλεια πληροφοριών από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Έχει εργαστεί ως ερευνητής στην έδρα της UNESCO για ιδιωτικότητα στην Καταλονία και στο Trinity College της Ιρλανδίας. Έχει εργαστεί σε πλήθος Ευρωπαϊκών έργων (FP7, H2020) ως ερευνητής, τεχνικός διευθυντής και συντονιστής. Μέχρι σήμερα έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 70 άρθρα σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια και αποτελεί μέλος της οργανωτικής επιτροπής διεθνών συνεδρίων και κριτής διεθνών.Κατέχει πάνω απο 5 χρόνια εμπειρίας σε έργα που καλύπτουν τους τομείς όπως Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Διαχείριση Διαδυκτιακών Εφαρμογών & Πληροφοριακών Συστημάτων.

Πρέτζα Ανδριάνα, Καθηγήτρια Παν.Πειραιά

Η Ανδριάνα A. Πρέντζα είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Βιοϊατρική Τεχνολογία του ΕΜΠ και του Πανεπιστημίου Πατρών και Διδακτορικό Δίπλωμα στη Βιοϊατρική Τεχνολογία από το Πολυτεχνείο Eindhoven, στην Ολλανδία. Εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στο Πολυτεχνείο του Eindhoven και ως Επιστημονικός Συνεργάτης του Εργαστηρίου Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του ΕΜΠ. Τα τρέχοντα επιστημονικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν μεθοδολογίες και τεχνικές Τεχνολογίας Λογισμικού για την ανάπτυξη και αξιολόγηση συστημάτων και υπηρεσιών λογισμικού, ανάπτυξη διαλειτουργικών ψηφιακών συστημάτων και υπηρεσιών, ανάπτυξη προδιαγραφών, εφαρμογή μεθοδολογιών και τεχνικών Τεχνολογίας Λογισμικού. Κατέχει πάνω απο 5 χρόνια εμπειρίας σε έργα που καλύπτουν τους τομείς όπως Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Διαχείριση Διαδικτυακών Εφαρμογών & Πληροφοριακών Συστημάτων.

Υποστηρικτικά Στελέχη - Γραμματειακή Υποστήριξη

Σκλιάς Γεώργιος, Υπ. Διδάκτρωρ Δημοκρίτειου Παν. Θράκης

Ο Γεώργιος Σκλιάς είναι υπεύθυνος υποστήριξης έργων στο International Service Delivery Operation Department, International Business Unit. Κατέχει διδακτορικό στα Οικονομικά από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και μεταπτυχιακό MSc στη Μηχανική για Marine Professionals από το Πανεπιστήμιο Plymouth University και στη ναυτιλία, το εμπόριο και τη χρηματοδότηση από το Cass Business School. Ακόμη έχει αναλάβει έργα με γνωστικό αντικείμενο την υποστήριξη δράσεων ανάπτυξης επιχειρηματικότητας ή / και καινοτομίας ή / και νέων τεχνολογιών. Έχει πάνω απο 2 χρόνια εμπειρία στην υποστήριξη στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.